Co oferujemy?

BE Electromobility & Autonomy Solutions jest linią produktów i usług optymalizujących i usprawniających produkcję i transport.

Nasze technologie implementowane są w pojazdach elektrycznych oraz w urządzeniach mobilnych i stacjonarnych zwiększając sprawność, obniżając koszty i umacniając wizerunek ekologiczny firmy.

Układ zasilania

BE BMS

BE BMS to system monitorowania i zarządzania baterią przygotowany dla najbardziej wymagających zastosowań. W podstawowej konfiguracji system składa się z kilku modułów CMU (Cell Management Unit), które zarządzają pojedynczą sekcją ogniw, oraz PMU (Pack Management Unit). Opracowana architektura pozwala skutecznie ograniczyć ilość przewodów w baterii, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo i prostotę instalacji oraz obniżenie kosztów produkcji baterii. 

BE BMS jest również świetnym rozwiązaniem dla wielomodułowych systemów, ponieważ system wspiera multibateryjną architekturę. 

BE Battery

Born Electric posiada dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie tworzenia i budowania systemów bateryjnych, zarówno w modułowych, mobilnych, jak i stacjonarnych rozwiązaniach. Na co dzień BE tworzy rozwiązania w oparciu o ogniwa Li-Ion i LiFePO4. Baterie, które mieliśmy okazję budować charakteryzowały się napięciami z zakresu aż do 1000V oraz pojemnością do 80 kWh. Opracowujemy autorskie rozwiązania łączenia, chłodzenia ogniw jak i dedykowane obudowy spełniające najtrudniejsze normy. 

Zarządzanie energią

Optymalizacja przepływu energii

Born Electric tworzy technologię umożliwiającą sterowanie i zarządzanie przepływem energii typu SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). System dedykowany jest do zarządzania przepływem energii pochodzącej z sieci czy źródeł odnawialnej energii, wraz z jej gromadzeniem. Główne funkcje systemu obejmują również zbieranie aktualnych danych, ich wizualizację, automatyzację przepływu energii, alarmowanie oraz archiwizację danych. Automatyzacja odbywa się poprzez realizowanie tak zwanych „day planów”, które przewidują przepływy energii ze źródeł odnawialnych, poziom naładowania magazynu oraz zapotrzebowania na energię. System oparty jest o koncepcję smart grid i umożliwia skalowalność. 

System napędowy

Układy napędowe

Opracowujemy układy napędowe do wyjątkowych zastosowań. Do napędu wykorzystujemy sprawdzoną szwajcarską technologię naszego partnera Sonceboz. Silniki typu BLDC są idealnym rozwiązaniem dla małych i lekkich pojazdów i urządzeń. Nasze napędy znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie kluczowa jest kontrola i pozycjonowanie.

Układy sterujące

Opracowujemy dedykowane komputery sterujące dla pojazdów elektrycznych. Komputery mogą zarządzać komunikacją, sterowaniem silników, sterowaniem baterią pojazdu czy też zbierać dane z czujników i je analizować. Analiza przeprowadzona jest poprzez algorytmy opracowane przez BE, w tym torque vectoring, aby zmaksymalizować efektywność oraz bezpieczeństwo układu napędowego.

Autonomia

Autonomia

Projektowane przez nas systemy pozwalają na osiągnięcie piątego poziomu autonomiczności na dedykowanych platformach z napędem elektrycznym. Dzięki zastosowaniu szeregu technologii poznawczych, takich jak: lidar, kamery termowizyjne oraz kamery stereoskopowe platforma jest w stanie dokładnie pozycjonować się w przestrzeni oraz planować swoją trajektorię ruchu. System pozwala na analizę terenu w podczerwieni, termowizji oraz świetle widzialnym, dzięki czemu może skutecznie klasyfikować i oznaczać napotkane obiekty. Rozwiązania mogą być stosowane na przykład: w celach obronnych, przy wykrywaniu ludzi, zwierząt albo w rolnictwie przy analizie dojrzałości plonów.

Internet of Things

Data Hub

Data Hub to urządzenie umożliwiające zbieranie danych z systemów hardware’owych z wykorzystaniem takich magistral komunikacyjnych jak RS232, RS485, CAN, SPI czy I2C. Dodatkowo Data Hub obsługuje czujniki korzystające z sieci Ethernet oraz Bluetooth. Po odebraniu danych, Data Hub przeprowadza ich wstępną analizę i wysyła je do platformy sieciowej BE.

WEB Platform

Platforma internetowa pozwala na łatwe monitorowanie i zarządzanie urządzeniami internetu rzeczy. Dzięki przejrzystemu interfejsowi użytkownika umożliwia szybką analizę danych oraz intuicyjną pracę z setkami urządzeń. Jej skalowalność jest uzyskana dzięki modularnej architekturze oraz oparciu na najnowszych rozwiązaniach chmurowych. Platforma jest wykorzystywana do zarządzania rozwiązaniami Solar Bank, Smart Light Spot oraz monitorowania baterii.

Mobile App

Dedykowane aplikacje mobilne pozwalają na szybszą i łatwiejszą analizę aktualnego stanu systemu. Prosty interfejs użytkownika pozwala na dostęp do aktualnych danych telemetrycznych dla sprawdzanego urządzenia. Aplikacja jest w stanie obsłużyć dane odczytane z chmury obliczeniowej jak w przypadku projektu Solar Bank lub poprzez interfejs Bluetooth jak w przypadku komunikacji z BE Plug&Drive.

Augmented Reality

Dedykowane aplikacje na urządzenie Microsoft Hololens umożliwiają wizualizację danych w rozszerzonej rzeczywistości. Aplikacje są sterowane zarówno za pomocą gestów, jak i komend głosowych. Dzięki zastosowaniu interfejsu 3D możliwa jest łatwa analiza danych. Dodatkowo aplikacje pozwalają na prezentację modeli 3D obsługiwanych urządzeń. Aplikacje AR wykorzystywane są w projekcie PAWO oraz BE Battery.