Zapytania ofertowe

Zapytanie nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/06/2020 z dnia 30.06.2020 r. dot. „Modułowy system solaryfikacji pojazdów” – badania inteligentnego sterownika silnika elektrycznego

Zapytanie nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/06/2020 z dnia 30.06.2020 r. dot. „Modułowy system solaryfikacji pojazdów” – badania układu śledzenia maksymalnego punktu mocy przystosowanego do pojazdów elektrycznych z rozproszoną architekturą