Partnerzy

W ramach „Pilot Maker Electro Scale Up”:
Firma realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałania 2.4.1  Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Pilotaż „Electro ScaleUp”.

We wrześniu 2017 otrzymaliśmy wsparcie od Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii w postaci grantu rozwojowego Climate KIC. KIC to największy publiczno-prywatny partner innowacyjny koncentrujący się na zmianach klimatu. W jego skład wchodzą dynamiczne firmy, najlepsze instytucje akademickie oraz sektor publiczny. Cały program akceleracyjny był koordynowany przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego.

Więcej na: https://www.climate-kic.org/

Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT) jest instytutem badawczym prowadzącym badania naukowe i prace rozwojowe z zakresu: motoryzacji, doskonalenia pojazdów, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, alternatywnych źródeł zasilania pojazdów oraz paliw, biopaliw i odnawialnych zasobów energii. Wspólnie realizujemy projekt Platformy Autonomicznej Wsparcia Operacyjnego.

Sonceboz – twój partner w mechatronice – tworzy, rozwija i produkuje wysokiej jakości systemy mechatroniczne. Projektowane pod kątem pozycjonowania, kontroli przepływu i napędu, rozwiązania Sonceboz są w stanie sprostać największym wymaganiom w pojazdach pasażerskich, komercyjnych, rolniczych i terenowych, jak również w zastosowaniach medycznych i przemysłowych. Miło nam poinformować, że Born Electric zostało wybrane do promowania serii silników CPM90 w Polsce. Rodzina silników bezszczotkowych CPM90 ma zintegrowany sterownik silnika wraz z komunikacją CAN.
Możliwości silnika CPM90-48V świetnie prezentuje BEoneR!