Partnerzy

We wrześniu 2017 otrzymaliśmy wsparcie od Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii w postaci grantu rozwojowego Climate KIC. KIC to największy publiczno-prywatny partner innowacyjny koncentrujący się na zmianach klimatu. W jego skład wchodzą dynamiczne firmy, najlepsze instytucje akademickie oraz sektor publiczny. Cały program akceleracyjny był koordynowany przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego.

Więcej na: https://www.climate-kic.org/

Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT) jest instytutem badawczym prowadzącym badania naukowe i prace rozwojowe z zakresu: motoryzacji, doskonalenia pojazdów, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, alternatywnych źródeł zasilania pojazdów oraz paliw, biopaliw i odnawialnych zasobów energii. Wspólnie realizujemy projekt Platformy Autonomicznej Wsparcia Operacyjnego