Przetargi


20.08.2017

Kierownik projektu badawczo rozwojowego w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnego sterownika silnika elektrycznego”, który docelowo
ma być współfinansoway w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe
Umowa warunkowa
Formularz ofertowy

Usługa badawcza dotycząca, stworzenia innowacyjnego sterownika silnika elektrycznego w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnego sterownika silnika elektrycznego”, który docelowo ma być współfinansoway w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe
Oświadczenie wykonawcy
Wzor formularza ofertowego
Oświadczenie o braku powizań
Zestawienie dorobku oraz potencjału
Wzór umowy warunkowej
Wymagany zakres opisowy oferty